Hubungi kami +62218763609

PENULIS “SYEKH ZAINUDDIN AL-MALIBARI”

Ahmad Zainudin bin Qadhi Muhammad al-Ghazali bin Zainudin al-Makhdum al-Kabir bin Ali al-Qadhi bin Ahmad al-Ma’bari al-Malibari al-Fannani as-Syafi’i al-Asy’ari. Salah satu murid dari Ibnu Hajar al-Haitami yang menetap di Malabar, India. 

Lahir di Chombal, Cannanor, India pada tahun 938 H/1532 M dari pasangan berpendidikan. Bapaknya, Muhammad adalah salah satu anak dari Zainudin al- Kabir, ulama Malabar yang pertama-tama mengembangkan Islam di daerah Malabar dan sempat melakukan rihlah tarbawi ke Mekkah, Syam dan Mesir.

 


Fathul Mu'in

Fathul Mu'in

Rp145.000 Rp141.000
Qurrotu Al-'Aini

Qurrotu Al-'Aini

Rp12.000 Rp22.000

DAFTAR PENULIS