Hubungi kami +62218763609

PENULIS “SYEKH MUHAMMAD FAQIH MASKUMAMBANG”

Syekh Muhammad Faqih Maskumambang adalah putra keempat KH. Abdul Djabbar. Ia memimpin Pesantren Maskumambang mulai tahun 1325 H sampai 1353 H. Ia seorang ulama besar yang terkenal di pulau Jawa, bahkan sampai keluar Jawa. Ia ahli dalam bidang Ilmu Tafsir, Tauhid, Fiqih, Nahwu dan Balaghah, Mantiq, Ushul Fiqih dan lain-lain. Ia sangat aktif dalam mengajar dan menulis buku.

Kemasyhuran dan kedalaman pengetahuan beliau tersebut menjadikan Pondok Pesantren Maskumambang sangat terkenal dan santri-santrinya pun berdatangan dari pelbagai daerah. Pada tahun 1937 M bertepatan dengan tahun 1353 H KH. Muhammad Faqih berpulang ke Rahmatullah dalam usia 80 tahun.


Syarah Hazzur Ruus

Syarah Hazzur Ruus

Rp26.000 Rp29.000

DAFTAR PENULIS