Hubungi kami +62218763609

Zubdatus Shofi fil Arudli wal Qawafi

Rp52.000 Rp58.000
Penulis Hengki Shalih Jufri Al-Azhary
Kategori Lughah & Kajian Bahasa Arab
Halaman 144
Kertas putih
Jenis Cover Hard Cover
Berat 300 gram
Dimensi 17,6 x 25
Kitab ini ditulis oleh Ust. Hengki Shalih Azhary, disusun dengan asas kitab al-Muhadzab- fil ‘Arudli wal Qawafi kemudian ditambahkan zubdahnya kalam dari kitab Mizanu Dzahab, dan kitab-kitab ilmu ‘Arudl lainnya. Kitab ini diberi pengantar oleh: 1. As-Syekh ?Al-Allamah Abdul Aziz Asy-Syahawy (Mufti Tertinggi Madzhab Syafi’i di Mesir) 2. As-Syekh Fathi Aburrahman Hijazi Al-Azhari (Guru Besar Balagah dan Naqd Al-Azhar Asy-Syarif) 3. Prof. Dr. Muhammad Hasan Utsman Al-Azhari (Ketua Bidang Bahasa dan Sastra, Guru Besar Linguistik Arab di Universitas Al-Azhar Mesir dan Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah) 4. Dr. Syarif Shadiq Sulaiman Jum’ah Al-Azhari (Dosen Lingusistik Arab di Universitas Al-Azhar Mesir) 5. Dr. KH. M Afifudin Dimyathi (Pengasuh PP. Darul Ulum al-Islamy Jombang)

Tentang Penulis: Hengki Shalih Jufri Al-Azhary

Penulis adalah mahasiswa aktif di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, Fakultas Dirasat Islamiyah Wal Arabiyah