Hubungi kami +62218763609

Asy-Syamail Al-Muhammadiyyah

Rp61.000 Rp68.000
Penulis Imam at-Tirmidzi
Kategori Ulumul Hadits
Halaman 160
Kertas Kuning
Jenis Cover Hard cover
ISBN 978-602-51452-9-2
Berat 450 gram
Dimensi 17,6 x 25 cm

Kitab Asy-Syama’il Al-Muhammadiyyah, kitab yang di dalamnya melukiskan bagaimana Rasulullah Saw. berpakaian, bertatakrama, dan berdialog dengan para sahabatnya.

Diuraikan pula kesederhanaan pribadinya, baik dalam menghadapkan diri kepada Allah Swt., maupun dalam interaksinya dengan sesama manusia. Kepekaan sosial Nabi Muhammad Saw., juga menjadi topik bahasan kitab ini.

Tentang Penulis: Imam at-Tirmidzi

Lahir dengan nama Muhammad, mempunyai nama kunyah Abu ‘Isa dan nisbat kepada Tirmidz serta as-Sulami. Secara lengkap nasab dan nisbat beliau adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dhahhak as-Sulami. As-Sulami nisbat kepada kabilah Bani Sulaim, sebuah Kabilah dari Ghayalan. 

Sedang at-Tirmidzi  nisbat kepada daerah tempat kelahiran dan wafatnya. Kota di sebelah selatan Uzbekistan memanjang sampai kota Herat. Beliau lahir di Tirmidz pada tahun 209 H. Dalam usia kurang dari sepuluh tahun Imam Tirmidzi bertemu dan meriwayatkan hadits dari Abu Ja’far Muhammad bin Ja’far as-Simnani (wafat sebelum 220 H).

Pertemuan dengan Imam Bukhari memberikan pengaruh yang sangat besar dalam diri Tirmidzi. Setelah pertemuan itu keluar karya besar berupa al-Jami’ as-Sunan, al- ‘Ilal al-Kabir dan Syamail Muhammadiyah.